open

Меню

close

Рубрики

Комітет інформації

Головною метою створення Комітету є:

  • впровадження сучасних методів інформаційного впливу та поширення інформації з метою підвищення бойового духу підрозділів Збройних сил України, інформування цивільного населення під час бойових дій, здійснення психологічного впливу на особовий склад підрозділів противника;
  • удосконалення системи військової пропагандистської роботи в Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України, а також громадських формуваннях із охорони державного кордону та народної оборони краю;
  • підготовка та перепідготовка відповідних фахівців (офіцерів з питань інформації) в Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України, а також  громадських формуваннях із охорони державного кордону та народної оборони краю з урахуванням сучасних методів ведення інформаційної та пропагандистської роботи.

 

Завданнями Комітету є:

  • розширення методів та засобів інформаційної роботи відповідно до мети створення Комітету;
  • розробка та реалізація інформаційних кампаній відповідно до короткострокових та середньострокових завдань;
  • сприяння організації навчання та підвищення кваліфікації відповідних кадрів;
  • вироблення механізмів та розробка нормативної бази для залучення до роботи цивільних фахівців;
  • вивчення та впровадження передового закордонного досвіду в організації інформаційної роботи в збройних силах;
  • інвентаризації наявних ресурсів та внесення пропозицій щодо вдосконалення їх використання;
  • розробка та впровадження новітніх інформаційних технологій, засобів пропаганди та донесення інформації.
top